Feed on
Posts
Comments

Category Archive for 'Politica'

B?taia pe ca?caval

De mai bine de o lun? a nceput campania electoral? pentru alegerile locale. Am asistat la un spectacol divers, care nu ne-a f?cut ntotdeauna pl?cere. La televizor, pe diferite posturi, am v?zut candida?i din diferite localit??i ,,luptndu-se cu adversarii. Cei mai mul?i s-au prezentat ca oameni civiliza?i, ?i-au expus motivele pentru care candideaz?, ?i-au prezentat proiectele de viitor legate de localitatea respeciv?. E frumos a?a! Este cel mai frumos joc democratic, pentru care genera?ii de oameni s-au luptat n toat? lumea sute de ani. Noi beneficiem azi de acest c?tig. n felul acesta, alegerile devin adev?rate s?rb?tori ale ??rii, ale fiec?rei zone sau localit??i n parte. Astfel de ,,b?t?lii renasc speran?e de viitor pentru aleg?tori, pentru ?ar?. De fiecare dat? se sper? c? vor fi ale?i cei mai buni fii ai comunit??ii, c?l?uzi?i de cele mai bune inten?ii.

?i la noi n comun? s-a desf??urat o astfel de campanie pentru alegerea primarului ?i a consilierilor comunali. Majoritatea candida?ilor au avut o atitudine corect?, civilizat?. Din p?cate, a fost ?i cazuri care s-au situat pe linia deschis? de unii dintre nainta?i de sute de ani ncoace. Aceia se duceau cu jalba n pro?ap la sultanul de la Constantinopol, la ?arul de la Moscova sau la mp?ratul de la Viena, l prau pe domnul de pe tronul ??rii, i atribuiau fapte imaginare, foarte grave, d?deau pe?che?uri n dreapta ?i n stnga ?i ob?ineau detronarea domnului romn ?i punerea n func?ia respectiv? a prciosului. n felul acesta au c?zut capetele multor domni de valoare ai Principatelor Romne. Uneori reclamangii erau chiar oamenii de cas? ai domnilor respectivi. Ar fi destul s? amintim c? Sfntul Constantin cel Mare ?i fiii s?i au fost decapita?i datorit? intrigilor unchiului s?u, Constantin Cantacuzino; Vlad ?epe? a fost detronat de fratele s?u ?i exemplele pot continua.

n vremea noastr?, ,,sultanul, ,,?arul sau ,,mp?ratul este omul din popor, cet??eanul cu drept de vot. n fa?a acestuia, unii dintre candida?i vin, se pleac? pn? la p?mnt, i ofer? daruri, dar mai ales l conving c? cei din fruntea ??rii, a localit??ii sunt ni?te ho?i, ni?te bandi?i, ni?te tlhari. Bietul om r?mne n?uc, aflnd de cte potlog?rii au fost n stare cei pe care el i-a ales cu c?iva ani n urm?. ?i nu este greu s? creezi asemenea scenarii. Cnd stai n umbr?, nu e?ti obligat s? prezin?i documente, probe, ci doar s? dai din gur?, s? brfe?ti ?i s? calomniezi, este suficient s? ai pu?in? imagina?ie. Po?i s? arunci cu noroi n oricine ?i s? spui orice. Important este s?-l proste?ti pe cel ce te ascult? ?i s?-l convingi c? numai votul lui mai poate schimba ceva. Cu c?iva ani n urm?, se spunea despre un primar n func?ie pe atunci, c? are 30-40 dosare penale pe rol, c? trebuie arestat dintr-o zi n alta. Oamenii au votat altul ?i cel n cauz? este ?i azi lini?tit, acas? la el, f?r? s? fi avut vreo problem?. Puteau s?-i atribuie ?i 100 dosare, c? doar nu costa ceva! Alteori ,,lupta electoral? cap?t? forme barbare: b?t?i ca la u?a cortului, t?ierea anvelopelor la ma?ini, incendieri etc.

De fiecare dat? cnd se recurge la astfel de metode murdare, se uit? un lucru esen?ial: nu aleg?torul, omul din popor este cel care judec? pe primar, senator, deputat sau pre?edinte, ci instan?a de judecat?. Una este brfa, calomnia, reclama?ia, alta este hot?rrea judec?toreasc?. S? umbli mai bine de o lun? din sat n sat ?i din cas? n cas? ca s? convingi pe fiecare c? primarul comunei e ,,p?c?tos, mi se pare c? este un consum de energie demn pentru o cauz? mai nobil?. Sunt cons?teni, membrii ai aceleia?i parohii, boteza?i n aceea?i botez?toare ?i n numele aceluia?i Dumnezeu! Au crescut n acela?i sat ?i au fost colegi la ?coal?, iar acum du?mani de moarte! Alegerile trec, oamenii r?mn. Mine vor sta la aceea?i mas? ?i se vor privi n ochi, vor avea nevoie unul de altul la bine ?i la r?u! Suntem ntr-un stat de drept ?i avem institu?ii specializate pe cercet?ri penale, care stabilesc, pe baz? de probe admise de lege, vinov??ia sau nevinov??ia cuiva. Nici chiar poli?ia, parchetul, fiscul, Garda financiar? ?i alte institu?ii asem?n?toare nu stabilesc vinov??ia definitiv? a cuiva. Ele cel mult aplic? o amend?, care poate fi contestat?. Sentin?a o d? judec?torul. Abia dup? ce toate c?ile legale s-au epuizat, cel n cauz? poate s? fie socotit vinovat sau nevinovat. Abia atunci!

n Evanghelia din Duminica a ?asea dup? Pa?ti se relateaz? minunea vindec?rii orbului din na?tere. Cnd l anchetau autorit??ile religioase evreie?ti pe cel vindecat, el r?spundea cu n?elepciune: ,,Nu ?tiu dac? Omul acesta este p?c?tos, ?tiu ns? c? eram orb ?i el m-a f?cut s? v?d! Dac? n comuna noastr? aleg?torii ar fi ntreba?i dac? Domnul primar George Bazavan este ,,p?c?tos sau nu, ar r?spunde astfel:

- Malovicenii: ,,Nu ?tim dac? este p?c?tos, dar ?tim c? n cei opt ani de cnd este n fruntea comunei ne-a f?cut c?min cultural ?i dispensar cum nu sunt altele n jude?, ne-a asfaltat ?i amenajat cu rigole drumurile din sat, a construit un tronson nou de drum, care face leg?tura ntre ?ig?reni ?i Malov??, cu un pod peste Ple?uva, a construit ?i asfaltat drumul dintre Malov?? ?i Negre?ti, a renovat ?i dotat biblioteca comunal? cu calculatoare ?i internet, s-a ngrijit permanent de buna func?ionare a ?colilor, a amenajat terenul de sport pentru copii ?i tineri, terenul de tenis ?i baschet din spatele c?minului cultural, a finalizat alimentarea cu ap? a satului, a amenajat centrul civic din Poiana Prim?riei cu asfalt, b?nci, scen?, va ncepe n curnd amenajarea Ple?uvei, ca s? nu mai inunde satul n caz de potoape cum a fost cel din 1999 ?i multe altele;

- V?lenii : ,,Nu ?tim dac? este p?c?tos, dar ?tim c? n satul nostru a construit biseric? nou?. Preotul Car?bea spunea c? n-ar fi putut, cu enoria?ii lui, nici m?car s-o d?rme pe cea veche, dar s-o mai construiasc? pe cea nou?. Ne-a construit ?coal? nou?, o bijuterie, ne-a adus ap? n sat, a asfaltat drumul dintre Valea Boiereasc? ?i Laz, a reparat ?i consolidat podul numit ,,La Laz?r, a ntre?inut drumurile ?i altele;

- L?zenii : ,,Nu ?tim dac? este p?c?tos, dar ?tim c? ne-a asfaltat drumul pn? la Valea Boiereasc?, este n construc?ie podul dintre Lazul din Dos ?i Lazul din Fa??, a?a c? nu mai suntem nevoi?i s? ocolim cu un mort prin Slatina ca s? ajungem la cimitir, n curnd ncepe lucr?rile de alimentare cu ap? a satului, a ntre?inut drumurile ?i altele;

- Negre?tenii: ,,Nu ?tim c? este p?c?tos, dar ?tim c? ne-a f?cut prima biseric? n satul nostru, ne-a asfaltat drumul pn? la Malov??, n curnd va ncepe lucr?rile de alimentare cu ap?, a ntre?inut drumurile ?i altele;

- Bob?icenii: ,,Nu ?tim c? este p?c?tos, ns? ne-a construit c?min cultural, ne-a reparat biserica ?i ?coala, a ntre?inut drumurile satului, ne-a alimentat satul cu ap? ?i altele;

- Colib??enii: ,,Nu ?tim dac? este p?c?tos, dar ne-a asfaltat drumul prin sat, a terminat alimentarea cu ap? a satului, a dotat cu noi instala?ii foarte puternice sta?ia de captare a apei, de la Valea Morilor, de la care se alimenteaz? satele comunei cu ap?, ne-a reparat biserica ?i altele;

- Brdenii: ,,Nu ?tim dac? este p?c?tos, dar ?tim c? ne-a asfaltat500 m drum ?i l-a ntre?inut pe cel?lalt din sat, o via?? am c?rat ap? cu cobelca, iar acum avem ap? la robinet, datorit? acestui ,,p?c?tos, a dispus de fonduri pentru plantarea a9 ha cu nuci n Vrtoape, n vederea stop?rii alunec?rilor de teren ?i altele;

- Ca preot n Malov?? ?i Brda voi spune: ,,Nu ?tiu dac? este p?c?tos, dar ?tiu c? este enoria?ul meu, care a ajutat cel mai mult Parohia Malov?? de cnd sunt preot aici. Ar fi destul s? amintesc c? a construit por?i de lemn sculptat la amndou? bisericile, gard de prefabricate la fa?ada bisericii din Malov??, instala?ii de iluminare nocturn? extern? a celor dou? biserici, extinderea re?elei de ap? la biserica din Malov??, o cristelni?? de aram? la Malov??, 70 milioane lei pentru publicarea ?i donarea c?r?ii Vie?ile sfin?ilor, vol. II enoria?ilor din cele dou? sate, construirea celei mai mari ?i scumpe troi?e din jude? n Malov?? ?i altele.

Dac? este ,,p?c?tos sau nu, este datoria institu?iilor statului s? constate ?i s? ia cuvenitele m?suri. Nu ne intereseaz? din ce partid face parte, poate fi de la romi sau de la maghiari, vedem ns? faptele ?i avem ncredere c? va continua activitatea cu aceea?i tragere de inim?. Singurul lucru care i s-ar putea repro?a de noi, aleg?torii, ar fi acela c? nu mai este la fel de tn?r ?i la fel de frumos ca n urm? cu opt ani! P?i,nu?

Pr. Al. St?nciulescu-Brda

Este adevarat ca

Romeo Crismariu nu a fost in stare sa citeasca discursul de bun venit adresat lui Vadim? Scuzati-l ca avea emotii, dar sa stiti ca el nu stia sa citeasca cea ce i-a scris “pretenul” lui caruia i-a promis ca il plateste daca ii scrie ce sa vorbeasca la intalnirea cu Vadim, dar se pare ca uita (asa cum a uitat sa plateasca copiii care le-a lipit afisele). Daca ascultati ce va spune Romica, va inselati, ca din 3 cuvinte scoase pe gura 10 sunt minciuni sfruntate. Acestia sunt peremistii braileni!!!!!!!!!

1) Pactul fiscal se adreseaz? ??rilor din euro . Romnia face parte din zona non-euro. Romnia nu trebuie s? semneze Pactul fiscal (indiferent de denumire) la 1 martie 2012 . ?ara noastr? nu este preg?tit? s?-?i asume prevederile acestui Pact, prin care este for?at? s? recapitalizeze FMI-ul cu 500.000.000 de euro pe an. Este imperios necesar ca speciali?tii, economi?tii romni s? examineze ?i s? dezbat? temeinic acest Pact fiscal , avantajele ?i inconvenientele sale pentru o ?ar? mic? ?i s?rac?, cum este ?ara noastr?.
Romnia nu mai poate suporta noi lovituri economice ?i financiare, ntruct s?r?cia n mass? face imposibil? via?a cet??enilor acestei ??ri. Avem cele mai sc?zute pensii ?i salarii din Uniunea European?, cel mai sc?zut nivel de trai. Milioane de romni snt la nivelul s?r?ciei absolute.
2) Pre?edintele Traian B?sescu, n mod total nejustificat, s-a gr?bit s?-?i exprime op?iunea pentru semnarea Pactului fiscal la 1 martie 2012.
3) Propunerile noastre c?tre autorit??i snt urm?toarele:
a) S? se organizeze o dezbatere public?, timp de cel pu?in 6 luni.
b) S? se constituie un Comitet format din cel pu?in 100 de economi?ti cu experien??, care s?-?i exprime, sub semn?tur?, pozi?ia ?i s? participe la dezbateri. n urma unor examin?ri la nivelul acestui Comitet, s? se formuleze pozi?ia acestuia n leg?tur? cu avantajele ?i inconvenientele Pactului fiscal, cu propunerea de op?iune, care s? fie naintat? Guvernului ?i Parlamentului, n vederea lu?rii unei decizii.
c) Fiind vorba de suveranitatea ??rii ?i de consecin?ele extraordinare n plan economic ?i social ale Pactului fiscal, este necesar s? se organizeze un Referendum Na?ional, pentru a exista o aprobare a poporului suveran.
Grupul de Ini?iativ? Rennoirea
FLOREA DUMITRESCU
GHEORGHE STROE
CRISTIAN APOSTOL
15 februarie 2012

n condi?ii normale, despre Dan Diaconescu n-ar fi trebuit s? ?tim nimic. Inteligen?a lui nu dep??e?te marginile unei sprin?are ?mecherii de Caracal, raporturile lui precare cu limba romn? se nscriu strict ntr-o func?ionalitate de duzin?, nf??i?area ?i comportamentul lui penduleaz? ntre banal ?i stnjenitor. Ar fi putut fi organizator de chermeze ntr-un trg de provincie, ar fi putut, n cel mai bun caz, s? fac? o carier? de activist n vreun consiliu jude?ean din Oltenia. Dar pentru c? sntem n Romnia, acest ins “f?r? nsu?iri” (cum ar fi spus Musil) a devenit milionar ?i vedet?. Ziarele vorbesc de o avere aiuritoare (30 de milioane de euro, 2 Rolls-Royce – uri, un Bentley, 2 elicoptere, iaht, vile etc.). A fost premiat de Asocia?ia Profesioni?tilor din Televiziunea Romn?, dar ?i de al?ii, a fost ?ef la Jurnalul na?ional ?i la Cotidianul, face rating, vrea s? se extind? pe pia?a interna?ional?, iar de curnd, dup? dramoleta cu arestarea, amenin?? c? va candida la pre?edin?ie, n numele unui nou partid, botezat, nici mai mult, nici mai pu?in, ” Partidul Poporului Romn”. S? fie vreun secret genetic? (Aud c? tat?l milionarului nu e nici el de ici de colo: a trimis o scrisoare pre?edintelui SUA, propunndu-i s? instaleze o baz? militar? american? la Caracal). Cum s?-?i explici un asemenea succes, cum s? pricepi transformarea neantului n stea? Nu po?i dect s? citezi un admirator al OTV-ului, care, pe un blog, i spunea tandru patronului: “ie?ti (sic!) cel mai tare!”.
Dan Diaconescu nu are dect un singur criteriu: audien?a. ?i o singur? abilitate: acomodarea la nivelul cel mai de jos al consumului public: cadavre pierdute, vraci providen?iali, scandaluri politice ?i de familie, dezv?luiri senza?ionale. Prost-gust, trivialitate, sub-nutri?ie intelectual?, hrjoan? calomnioas?, jeg. Justificarea? Lumii i place. Lumea vrea! Lucrurile de genul ?sta i plac, n orice caz, dlui Diaconescu. ?sta e universul lui, dac? nu cumva m? n?el ?i, de fapt, cnd nu e pe post, se dezmor?e?te ni?elu? r?sfoind Shakespeare sau Rimbaud. Da, lumea vrea tot soiul de ieftin?t??i, tot soiul de stimulente pentru viscere. M? mir c? nu vedem nc? pe OTV execu?ii n direct, seriale porno, copii tortura?i ?i crime filmate “cu camera ascuns?”. Rating-ul ar deveni apocaliptic . Exist?, n fiecare din noi, o zon? inavuabil? de cruzime, curiozitate vicioas?, perversiune moral?. A valorifica ns? tocmai aceast? zon?, a nt?rta ce e mai r?u n om, a face spectacol din mizerie, a convoca “publicul larg” la o extatic? b?l?cire n l?turi e cinic, e iresponsabil, e ucig?tor. Sper c?, din cnd n cnd m?car, Dan Diaconescu are mici insomnii, vagi nelini?ti suflete?ti: n fond, e un periculos distribuitor de droguri, un instigator la disolu?ie sufleteasc?, la torpoare mental?, la sub-umanitate.
Mineriada de hrtie
?i totu?i, ni se spune – o spune Dan Diaconescu nsu?i – Romnia se bucur? s?-i devoreze oferta. Am mai spus-o: nic?ieri n lume (atta ct pot vorbi din experien?? direct?) nu exist? un asemenea post de televiziune. Exist? posturi comerciale, exist? emisiuni ndoielnice, dar nic?ieri nu se ng?duie unui utilizator al eterului s? livreze, zece ore pe zi, dejec?ie pur?. Nici o televiziune ct de ct responsabil? nu-?i invit? spectatorii s? savureze haznaua. Dac? ns? Romnia poate fi echivalat? cu “fanii” OTV, atunci avem dreptul s? spunem c? Romnia este o amenin?are la adresa propriei ei siguran?e na?ionale. Nu terori?tii, nu corup?ia ?i cu att mai pu?in presa n ansamblul ei. Ci Romnia lui Dan Diaconescu.
Aici atingem punctul central al perplexit??ii ?i al nelini?tii. C?ci n vreme ce CSAT face gafa de a-?i antagoniza ntreaga lume gazet?reasc?, punnd-o pe aceea?i list? cu Bin-Laden, membri marcan?i ai aceleia?i institu?ii, de la pre?edinte la prim-ministru, de la unii membri ai cabinetului la parlamentari sub?iri “de-ai no?tri” consimt s? apar? la OTV. Cine critic? puterea n-o poate face dect interesat ?i se face vinovat de tr?dare. Cine omoar?, sear? de sear?, suflete e frecventabil. Traian B?sescu face “n direct” schimb de bancuri cu Dan Diaconescu, i r?spunde ?ugub?? la ntreb?ri de genul “v-a?i n?elat vreodat? nevasta?” sau “care din fetele din studio v? place mai mult?” ?i stabile?te c? 99% dintre romni ascult? cu pl?cere manele, (preciznd, totu?i, c? el personal e mai “elitist”: se distreaz? cu colinde “chiar ?i vara”). ?tiu, a?a-i politica! E vorba de “fine?uri” electorale, de strategice jocuri de picior. Dar asta nu face dect s?-mi sporeasc? ngrijorarea fa?? de maladia na?ional? ntruchipat? de OTV. ?i s?-mi amplifice teama fa?? de Romnia lui Dan Diaconescu.

Ca simplu cetatean al Romaniei, ca iubitor al sportului ma adresez Organului de conducere colectiv? al Federa?iei Romne de ?ah ADUNAREA GENERAL? a membrilor afilia?i si Consiliului Director cu urmatoarea problema:
Din STATUTUL FEDERA?IEI ROMNE DE ?AH nu reiese ca pesedintele n exerci?iu al Federa?iei Romne de ?ah ?i totodata si Pre?edinte al Consiliului Director ar avea in atributiuni AFILIEREA Federa?iei Romne de ?ah la Partidul Democrat Liberal Filiala Braila.
De ce spun acest lucru?
Pentru simplul motiv ca domnul CONSTANTIN DUMITRIU amesteca functia de Pre?edinte al Federa?iei Romne de ?ah cu cea de presedinte al PDL Filiala Braila si cu diverse ocazii trimite felicitari brailenilor din partea PDL semnand cu functia pe care o detine la Federa?ia Romna de ?ah. In afara de felicitarile scrise (pe banii Federatiei sau pe banii partidului?), diverse voci blonde apeleaza pe telefon brailenii, de ziua lor de nastere/ onomastica sa le ureze La multi ani, in numele PDL si a presedintelui Constantin Dumitriu specificand ca este si pesedintele n exerci?iu al Federa?iei Romne de ?ah .
Domnilor:
Vicepre?edin?i:MARIANA IONI?? si VASILE MANOLE ;
Secretar General : CRISTIAN PALAMAR ;
Antrenor federal : CONSTANTIN IONESCU ;
Membri: DANIEL CANDEA , ALIN-VIVIAN CMPEANU, VASILE DRAGOMANU, CLAUDIU-BADEA IORDACHE, COSTIC?-CIPRIAN NANU si CORNELIU PA?CAL?U;
cumva Statutul adoptat de c?tre Adunarea General? a Federa?iei Romne de ?ah din 15 aprilie 2006 (Predeal), cu modific?rile aprobate n Adunarea General? a Federa?iei Romne de ?ah din 16 martie 2008 (Bucure?ti) si intrat n vigoare prin Hot?rrea Sec?iei a IV-a civil? a Tribunalului Bucure?ti, pronun?at? la dosarul nr.10697/3/2009 n ?edin?a public? din 13 august 2009 a fost modificat?
Sau poate CODUL DE ETIC? ?I DISCIPLIN? permite ca presedintele , pentru consolidarea pozitiei sale politice, sa uziteze de functia dobandita prin vot pentru un mandat de 4 ani.
Daca DA , inseamna ca abuzeaza de functie si intra in posesia datelor de indentitate si numerelor de telefon ceea ce ma duce cu gandul ca incalca cu buna stiinta Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protec?ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date, ceea ce este foarte grav.
Daca NU, luati masuri urgente cu un asemenea comportament pentru ca FEDERA?IA ROMN? DE ?AH este persoan? juridic? de drept privat, de utilitate public?, autonom?, neguvernamental?, apolitic? ?i f?r? scop lucrativ, n condi?iile legii.

NTREB?RI NECESARE

De ce, dintre fostele ??ri socialiste din Europa , numai n Romnia s-a aplicat un plan diabolic de subminare a economiei na?ionale, de jefuire a bog??iilor naturale , de ndatorare extern? ?i un Holocaust mpotriva Poporului Romn ?
Raspunsul este asteptat de POPORUL ROMAN!!!!!!!!!!!!!!!!

NTREB?RI NECESARE

Cine a pus la cale lovitura de stat din decembrie 1989, care au fost adev?ratele obiective , ct i-a costat pe finan?atorii externi ?i cine sunt vinova?ii pentru mor?ii din decembrie 1989 ?
Raspunsul este asteptat de POPORUL ROMAN!!!!!!!!!!!!!!!!

BLESTEM DE OM S?RAC

Din balegi ?i din cuib de cuci,
R?sar ca viermii, politruci
?i din haznalele de bani
Costume negre cu ?napani,
Viteji ca musca la arat!
?i ne-a?i min?it ?i ne-a?i furat,
?i-a?i pus pe noi ?i jug de boi!
Blestem , blestem, blestem pe voi!

Murdari n suflet ?i n gnd,
Cu ghearele averi strngnd,
Din flote, fabrici ?i class =”xirtireh” href=”http://www.acasa.ro/uzine” title=”uzine”>uzine ,
Voi a?i l?sat numai ruine!
V-a?i gudurat pe lng? clerici
Cu mn?stiri ?i cu biserici
?i vile v-a?i f?cut, de soi…
Blestem, blestem, blestem pe voi!

Voi v-a?i tr?dat ?i ntre fra?i,
Ca voi, ?i viermii-s mai cura?i.
A?i d?rmat ?coli ?i spitale
Ca s? v? fie vou? moale
?i v-a?i brodit ?i parlamente
Din lichelu?e repetente.
?i ne-mpro?ca?i doar cu noroi!
Blestem, blestem, blestem pe voi!

A?i omort orice dreptate,
A?i jecm?nit tot ce se poate,
Guvernul vostru cu mini?tri
E-o adun?tur? de sinistri,
Batjocura ?i umilin?a
Au mai r?mas la voi credin?a?
Ghiolbani de jafuri ?i gher?oi,
Blestem, blestem, blestem pe voi!

A?i s?r?cit o ?ar?-ntreag?,
Nici dracul s? nu o mai dreag?
?i din privatiz?ri cu fumuri
A?i tot l?sat lumea pe drumuri!
Dar cum s? face?i voi vreun drum
Cnd urma voastr? e doar scrum?
La tlh?rii v? strnge?i roi !
Blestem, blestem, blestem pe voi!

Blestemul greu s? v? loveasc?,
Doar bube rele s? v? creasc?,
Ochii s? i ave?i ca napul
?i s? v? road? viermii capul!
S? putrezi?i to?i prin palate,
To?i spulbera?i s? fi?i n toate
?i s? ave?i doar oase moi!
Blestem, blestem, blestem pe voi!

Popor romn, nu te-ai s?turat s? stai pe locul mortului ?i s? fii condus
de to?i tmpi?ii?
Chiar ?i-e jen? s? iube?ti ?ara asta? Nu trebuie s? fii na?ionalist-comunist pentru asta.

Dan Puric

MAR? DE ADIO

La munc?, derbedei, c? trece anul

?i vin ?ilal?i ?i-o s? v? ia ciolanul.

F?cea?i pe democra?ii cei cucernici,

Cristosul mamii voastre de nemernici.

Scuipa?i-v?-ntre voi cum se cuvine

?i-apoi convinge?i-v? c? e bine.

C-a?i luat o ?ar? de mai mare dragul

?i i-a?i distrus averile ?i steagul.

S-ajungem colonia de ocar?

care-?i va cere scuze n maghiar?.

?i, prin complicit??i cu demoni aprigi,

a?i desfiin?at class =”xirtireh” href=”http://www.acasa.ro/ class =”xirtireh” href=”http://www.acasa.ro/uzine” title=”uzine”>uzine ” title=”uzine”>uzine , cmpuri , fabrici.

?i, prin vnz?ri de ?ar? infernale,

a?i omort cu voia animale.

La greul greu care mereu ne-ncearc?,

r?spunde?i cu un greu de moarte, parc?.

?i i-a?i g?sit ?i bolii un remediu

ntoarce?i Romnia – n Evul Mediu.

Ce c?z?turi, ce trfe, ce mizerii,

v-a? desena cu acul, s? v? sperii.

Dar voi nici snge nu ave?i n vine,

ci credite din c?lim?ri str?ine.

Le ?ti?i lui Hitler ?i lui Stalin taina

?i-mpinge?i Bucovina n Ucraina.

A?a cum ceilal?i, limpezeasc?-i valul

s-au compromis negustorind Ardealul.

De unde sunte?i, m?, din ce g?oace ,

cum v-au putut p?rin?ii vo?tri face ?

Ce condimente le-au picat n sperm?

de e tr?darea voastr?-att de ferm? ?

A?i pus nenorocita voastr? lab?

pe-aceast? trist? ?ar? Basarab?.

?i vre?i cu-amenin?are ?i cu biciul

s-o face?i curva voastr? de serviciu.

Mima?i respectul pentru cele sfinte,

dar vinde?i ?i p?mnturi ?i morminte.

A?i inventat examene severe,

supunere poporului spre-a-i cere.

?i toat? zbaterea a fost degeaba

c?-n nas mai marii v-au nchis taraba.

Minciuna voastr? v-a adus pe scen?,

actori ntr-o politic? obscen?.

?i-acum, c?-i un pr?p?d ntreaga ?ar?,

ia cere?i-v? pu?intel, afar?.

Dect s? v? trimit? ?ara noastr? ,

mai bine merge?i voi n mama voastr?.

Pleca?i de-aici, cu-o grab? funerar?,

?i nu albaniza?i aceast? ?ar?.

B?ga?i vitez?, c? v? trece anul

?i s-a scurtat ?i s-a-nvechit ciolanul.

?i ce v? pot eu spune la plecare

dect lozinca lui F?nu? cel mare :

Nenoroci?ilor, se rupe ?nurul,

“La munc?, la b?tut ??ru?i cu curul !”

6 iunie 1997, D?buleni – Adrian P?unescu

Dilema zilei

La fisc …

Older Posts »

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X