Feed on
Posts
Comments

Category Archive for 'Corespondenta din diaspora'

Avem deosebita pl?cere s? v? adres?m invita?ie de a participa la Festivalul Interna?ional de Jazz ?i Muzic? Etno care are loc n Timoc, n Serbia, precum ?i la edi?ia de anul acesta, a ?aptea, a Festivalului Interna?ional de Folclor al Romnilor din Balcani – ,,JOC ROMNESC”.
M?rea?a s?rb?toare a romnit??ii are loc n Timoc, n Serbia, n perioada 19-21 iulie 2013, n satul Jtcovi?a – itkovica de lng? ora?ul Golumb?? – Golubac la intrarea n Por?ile de Fier ale Dun?rii.
Societatea de Limba Romn? din Voivodina Republica Serbia, care anul trecut a marcat jubileul de 50 de ani de existen?? ?i nobil? activitate n slujba romnismului, ac?ionnd de parc? este o micro Academie de ?tiin?e ?i Arte a Romnilor din Serbia, n procesul de p?strare ?i cultivare a limbii ?i culturii romne, pe lng? reuniuni ?tiin?ifice ?i de specialitate refertiaore la istorie, nv???mntul ?i mass-media n limba romn? sau stimularea crea?iei literare, organizeaz? ?i manifest?ri viznd p?strarea patrimoniului cultural, al identit??ii na?ionale ?i trezirea con?tiin?ei de Neam.
Festivalul Interna?ional de Folclor al Romnilor din Balcani ,,JOC ROMNESC pe care Societatea de Limba Romn? din Voivodina Republica Serbia l organizeaz? mpreun? cu oficialit??ile din satul Jtcovi?a ?i ora?ul Goluba?, precum ?i cu Asocia?ia rumneasc? ,,SANDU TIMOC din Jtcovi?a, s-a dovedit a fi o reuniune de prestigiu care contribuie la o mai bun? cunoa?tere a romnilor ?i rumnilor timoceni, precum ?i a aromnilor ?i valahilor din ??rile balcanice, riverane-dun?rene ?i sud-est europene.
Proiectul multimedial subn?elege organizarea Festivalului de Jazz ?i Muzic? Etno (care are loc vineri, 19 iulie 2013) ?i Festivalul Interna?ional de Folclor al Romnilor din Balcani (20 ?i 21 iulie 2013), colocviul despre folclorul comunit??ilor romne?ti, parada portului, expozi?ie de patrimoniu din lada de zestre, specialit??i culinare, Concursul ,,ROMNCA-MISS FESTIVALULUI, parastas eroilor romni…
V? invit?m cu drag s? veni?i dragi soli?ti, rapsozi populari, folclori?ti…
V? mul?umim cu convingerea c? ve?i r?spunde pozitiv la invita?ia noastr?.
Cu respect ?i sentimente alese,

Ivi?a GLI?ICI, directorul Festivalului ?i
Lucian MARINA, directorul artistic al Festivalului ?i pre?edinte al Societ??ii de Limba Romn? din Voivodina – Republica Serbia
CELULAR +381 63 568393S
E-mail: lucianmarina@yahoo.com

,,Patria mea este limba romn?. Astfel sun? o binecunoscut? expresie a genialului poet romn Nichita St?nescu. ,,Aceasta nseamn? c? marele nostru poet a pus limba mai presus de ?ar? ?i de glie, considernd-o elementul fundamental al identit??ii noastre na?ionale, etnice ?i istorice, al perenit??ii noastre romne?ti!, a comentat cu un prilej renumitul nostru filozof, poet ?i excep?ional traduc?tor Ion Milo?, neobositul creator ?i animator cultural, originar din Banatul Srbesc ?i care tr?ie?te n Suedia. La rndul s?u, scriitorul francez Henri Beyle Stendhal spunea c? primul instrument al geniului unui popor este limba sa iar aceast? afirmare vine s? confirme opiniile conform c?rora limba matern? reprezint? identitatea na?ional? ?i cultural? a individului, respectiv limba matern? este una dintre dimensiunile fundamentale ale fiin?ei umane.
Plecnd de la aceast? premis?, conducerea Societ??ii de Limba Romn? din Voivodina Republica Serbia care de jum?tate de secol depune eforturi majore de a p?stra, prezerva ?i cultiva limba romn? literar?, a organizat ?i anul acesta tradi?ionala manifestare prin care a adus omagiu limbii materne, limbii n care gndim, vis?m ?i vorbim.
Prestigioasa institu?ie romneasc? a organizat la Novi Sad, n ,,Atena Srbeasc?, festivitatea de marcare a zilei de 21 februarie Ziua Interna?ional? a Limbii Materne, a limbii n care mama ne-a alintat ?i ne-a nv??at c? ,,a vorbi n limba n care gnde?ti este o s?rb?toare.
Manifestarea a avut loc la Institutul pentru Cultur? al Voivodinei ?i a constituit un nou prilej de a se sublinia c? prin p?strarea ?i cultivarea limbii, de fapt, se contribuie la p?strarea demnit??ii identitare ?i a produsului spiritual avansat.
Cu aceast? ocazie Lucian Marina, pre?edintele Societ??ii de Limba Romn? din Voivodina a rostit un discurs, ,,un elogiu limbii materne n care gndim, vis?m ?i comunic?m n via?a de fiecare zi n familie ?i cu consngenii din ?ara n care tr?im, precum ?i cu cona?ionalii din ?ara-Mam?, din Patria Limbii Materne.
Limba romn? a fost limba matern? a p?rin?ilor ?i str?mo?ilor no?tri, respectiv este ?i va fi limba copiilor, nepo?ilor ?i str?nepo?ilor no?trii, atta timp ct n pieptul nostru bate inim? de romn, atta timp ct vom p?stra cu sfin?enie tradi?iile ?i patrimoniul cultural, atta timp ct vom p?stra identitatea na?ional? ?i vom ?ine mereu aprins? f?clia romnismului, a subliniat printre altele pre?edintele S.L.R. Tototodat?, a fost reliefat? nsemn?tatea misiunii nobile a Societ??ii de Limba Romn? din Voivodina n contextul p?str?rii nealterate a limbii materne, atat n contextul tendin?elor actuale de globalizare, ct ?i a procesului permanent de asimilare tacit?.
La reuniunea pe care, Societatea de Limba Romn? din Voivodina a organizat-o, cu prilejul marc?rii m?re?ei s?rb?tori a limbii materne, n colaborare cu reprezentan?ii altor societ??i ?i asocia?ii similare care p?streaz? ?i cultiv? limbile comunit??ilor na?ionale din aceast? provincie multina?ional?, multiconfesional? ?i plurilingv?, a fost remarcat? ?i nsemn?tatea multiculturalismului nu doar pe t?rm local ci ?i n ,,satul global. respectiv nu numai din cauza re?elelor moderne de socializare ci mai de grab? din cauza proceselor geostrategice. Lucru acesta a fost reliefat n mod deosebit de Miroslav Kevedi, coordonatorul Departamentului pentru organiza?iile non-guvernamentale, care ?i desf??oar? activitatea n cadrul Institututului pentru Cultur? al Voivodinei.
,,Cnd se are n vedere importan?a ?i complexitatea influen?ei pe care o au limbile asupra identit??ii umane, a comunic?rii, integr?rii sociale, educa?iei ?i dezvolt?rii, se poate afirma aproape f?r? rezerve c? limbile sunt de interes strategic pentru popula?ia de pe planeta noastr? n special acum cnd este n curs un puternic proces de globalizare. Cnd se mic?oreaz? limbilor care se folosesc, cnd se mic?oreaz? drastic num?rul de vorbitori ai unei limbi sau dialect, incontestabil se ajunge ?i la o schimbare a bog??iei culturale n diversitate. Se produc mari schimb?ri ?i n domeniul p?str?rii tradi?iilor, a identit??ii na?ionale ?i culturale, a modului unic de gndire ?i comportare, dispar valorile care asigur? un viitor mai bun.
Aceste tendin?e ?i consecin?e au fost constate deja de mai mult timp de oamenii de ?tiin?? ?i speciali?tii n materie care au dat semnalul de alarm? de care a ?inut cont ?i UNESCO, organism specializat al Na?iunilor Unite care are n focarul aten?iei chiar diversitatea cultural? ?i dialogul intercultural, promovarea nv???mntului ?i a dezvolt?rii ?tiin?ifice a societ??ii care n 1999 a proclamat ziua de 21 februarie drept Ziua Interna?ional? a Limbii Materne. Aceasta a subliniat Lucian Marina, pre?edintele Comitetului de coordonare a activit??ii societ??ilor de limb?, literatur? ?i cultur? a comunit??ilor na?ionale din Voivodina.
Totodat?, s-a reliefat c?, f?r? o ac?ionare pe trm interna?ional ?i f?r? de promovarea ?i respectarea plurilingvismului ?i a protej?rii diversit??ii lingvistice, nu este posibil? nf?ptuirea ?elurilor amintite, deziderate pentru care militeaz? ?i Filiala Serbia a Forumului European pentru Istorie ?i Cultur?.
La festivitatea de marcare a Zilei Interna?ionale a Limbii Materne s-a sub?iniat ?i faptul c?, ast?zi pe planeta Terra tr?iesc circa ?ase miliarde ?i nou? sute milioane locuitori care, spre deosebire de anul 2008 cnd au comunicat n circa 7.000 de limbi, acum comunic? doar n 6.528 de limbi. Oamenii de ?tiin?? afirm? c? tot la dou? s?pt?mini dispare o limb? iar, n momentul de fa??, circa 2.500 de limbi sunt n pericol s? se mic?oreze num?rul de vorbitori ai acestora sau deja sunt pe cale de dispari?ie.
La s?rb?toarea consacrat? limbii materne au fost aduse elogii ?i renumitului expert pentru esperanto, Boria Mili?evi?, fostul director al Institutului pentru esperanto al Uniunii Esperanti?tilor din Serbia care, recent, a plecat n eternitate. Despre acest esperantist de talie mondial? care s-a angajat cu abnega?ie s? contribuie la protec?ia ?i revigorarea diversit??ii culturale prin promovarea limbilor ca form? de comunicare, interac?iune ?i n?elegere ntre popoare diferite a vorbit cu cuvinte alese scriitorul Vladimir Kirda Bolhorves, fostul pre?edinte al Asocia?iei esperanti?tilor din Novi Sad. Demn de men?ionat ?i faptul c?, Boria Mili?evi? a fost un colaborator fidel ?i membru de onoare al Societ??ii de Limba Romn? din Voivodina care a tradus n esperanto ?i din crea?iile poe?ilor romni din Voivodina cum sunt: Mihai Avramescu, Slavco Alm?jan, Ion Milo?, Radu Flora, Florica ?tefan etc. astfel c?, reuniunea la care a fost adus elogiu limbii materne au fost citite poeziile unor creatori aminti?i a?a cum a fost scris? n original n limba romn?, n limba srb? ?i n esperanto.
Lucian MARINA

Timoc Press15.3.2012. Cultura

 

Novi Sad, , Serbia/TimocPress/joi 15 martie 2012/ – Anul acesta, la 3 martie 2012, s-au mplinit 50 de ani de la nfiin?area Societ??ii de Limba Romn? din Voivodina-Republica Serbia, care desf??oar? f?r? ntrerupere nobila ac?iune de p?strare a limbii materne ?i de cultivare a limbii romne literare n toate sferele de activitate ale Romnilor justificnd astfel epitetul ,,cel mai important forum ?tiin?ific romnesc din Serbia.

Ac?ionnd jum?tate de secol de de parc? ar fi o Academie de ?tiin?? ?i Arte a Romnilor din Serbia, aceast? prestigioas? asocia?ie cultural-?tiin?ifice pe ntreg parcursul anului prin diverse manifest?ri va marca m?re?ul jubileu. n calendarul de marcare a jubileului de 50 de ani de existen?? ?i activitate rodnic? a Societ??ii de Limba Romn? din Voivodina se nscrie ?i manifestarea interstatal? romn?-srb? care va avea loc joi ?i vineri, 22 ?i 23 martie 2012, n ?ara-Mam? Romnia, mai precis la Drobeta Turnu Severin.

Colocviul ?tiin?ific ?i vernisajul expozi?iei ,,70 de ani de acuarel? n Serbia de Sud-Est se realizeaz? din ini?iativa Societ??ii de Limba Romn? din Voivodina n baza rela?iilor deja existente de colaborare cultural-?tiin?ific? cu Funda?ia Cultural? ,,Lumina din Turnu Severin ?i Direc?ia jude?ean? pentru Cultur?, Culte ?i Patrimoniul Cultural Na?ional Mehedin?i, respectiv Muzeul de Art? din Turnu Severin Sec?ie a Muzeului regiunii Por?ilor de Fier, ac?iune realizat? mpreun? cu Universitatea din Craiova Facultatea de Educa?ie ?i Sport ?i Direc?ia jude?ean? pentru tineret ?i sport Mehedin?i – DJTM.

Din Serbia, partener la realizarea acestei manifest?ri cultural-?tiin?ifice este ?i Universitatea din Pri?tina cu sediul provizoriu la Kosovska Mitrovica, respectiv Facultatea de Filosofie – Sec?ia pentru istoria artelor.

Cel mai merituos pentru organizarea acestei remarcabile expozi?ii de acuarel? este profesorul universitar dr. Kamenko M. Markovi? (Marcovici), comisarul expozi?iei de acuarel?. El a f?cut o selec?ie de 40 de lucr?ri reprezentative prin care va fi prezentat publicului din Romnia cele mai frumoase acuarele create de Sima ?emeriki? (Cemerichici) ,,cel mai important acuarelist din Ni?, Zlatko Pavlovi? (Pavlovici) din Aleksinac (Alexina?), pictor care a avut deja 38 de expozi?ii personale n ?ar? ?i str?in?tate, Momir Armu (Armu?) din Soko Banja (Socobania), un artist ndr?gostit n frumuse?ile mun?ilor, rurilor ?i lacurilor din Serbia de R?s?rit, Nenad Corelj (Nenad ?oreli) din Knjaevac (Cniajeva?), pictor care cu pensula sa s?lt?rea?? a importalizat frumuse?ile muntelui Stara planina ?i Vladimir Crnomarkovi? (?rnomarcovici) de pe a c?ror acuarele radiaz? frumuse?ea m?n?stirilor ?i bisericilor medievale.

Vernisajul expozi?iei va avea loc joi, 22 martie 2012, la ora 13.00, la Muzeul de Art? din Turnu Severin Sec?ie a Muzeului regiunii Por?ilor de Fier.

Dup? cum a spus pre?edintele S.L.R, Lucian Marina, principalul organizator al reuniunii de la Turnu Severin, la lucr?rile prestigioasei manifest?ri culturale, respectiv la lucr?rile colocviului ?tiin?ific vor participa ?i Marta Flora, artist plastic din Zrenianin, precum ?i renumitul pictor academic Viorel Flora, membru al conducerii Departamentului pentru Artele Plastice ?i Dizain al S.L.R., cunoscut maestru al picturilor n ulei, sculptor, scenograf ?i deosebit de bun acuarelist.

Aceast? manifestare pe lng? imensurabila contribu?ie la dezvoltarea rela?iilor srbo-romne ?i la o mai bun? cunoa?tere reciproc? a patrimoniul cultural-?tiin?ific ?i na?ional al celor dou? popoare, incontestabil va contribui ?i la nsu?irea unui bagaj mai mare de cuno?tiin?e teoretice dar n special la mbog??irea oaspe?ilor dinSerbiacu noi termeni de specialitate n limba romn?.

LucianMARINA

http://niculinamoisescu.wordpress.com/2012/03/18/jubileul-50-de-ani-de-activitate-rodnica-a-societatii-de-limba-romana-din-voivodina/

INVITATIE

Num?rul de dosar: 9 / 2012
Novi Sad , 11 ianuarie 2012

INVITA?IE

Prin prezenta avem deosebit? onoare ?i pl?cere s? v? invit?m la manifestarea cultural? pe care Societatea de Limba Romn? din Voivodina o va organiza duminic?, 15 ianuarie 2012 la Torac de Ziua Culturii Na?ionale n colaborare cu Ambasada Romniei la Belgrad ?i cu institu?iile romne?ti din Torac.

La tradi?ionala manifestare ,,EMINESCU N DURAT? ETERN? care va avea loc duminic?, 15 ianuarie 2012, cu ncepere la ora 16.00 la C?minul pompierilor din Torac, comuna Jiti?te, sunt invita?i scriitori romni consacra?i ?i scriitori srbi care respect? opera eminescian?, literatura ?i cultura romneasc?.

La reu?ita bogatului program cultural sunt invita?i s? ?i dea concursul ?i tinerele condeie, respectiv recitatori de la ?coala general? ,,George Co?buc din Torac, membrii Societ??ii Cultural-Artistice ,,Vichentie Petrovici-Boc?lu? din Torac, membrii Orchestrei de muzic? popular? romneasc? ,,Lira ?i ai Grupului vocal b?rb?tesc ,,Cri?ana , precum ?i membrii Corului b?rb?tesc al Bisericii Ortodoxe Romne din Toracul Mare.

Prin aceast? reuniune se marcheaz? ziua de na?tere a Poetului Na?ional Mihai Eminescu ?i se continu? tradi?ia organiz?rii acestei manifest?rii instituit? la Torac de regretatul poet Olimpiu Balo?, profesor de limba romn? la ?coala din sat care mai mult de un deceniu ?i jum?tate n calitate de pre?edinte al Filialei S.L.R. din Torac ?i ,,pedagog de ?coal? veche a ?inut mereu aprins? f?clia romnismului.

Sponzorii manifest?rii sunt familiile Dr?goi, Subu ?i Balo?, iar reuniunea are loc ?i prin bun?voin?a membrilor Societ??ii pompierilor benevoli din Torac.

Cu aleas? pre?uire.

Felicia MARINA MUNTEANU, m.p. Lucian MARINA, pre?edintele pre?edinta Cenaclului Literar Societ??ii de Limba Romn?
,,R A D U F L O R A al S.L.R. din Voivodina -Republica Serbia

Adresa: Lucian MARINA, pre?edintele S.L.R.. 21.000 Novi Sad, Bul. Slobodana Jovanovi?a 50
Tel. + 381 21 639 44 12, celular: +381 63 56 83 93, E-mail: lucianmarina@yahoo.com

Virginia POPOVICI, Serbia – Universitatea din Novi Sad

The ancient ground of invocation of the sun, Dawn Song, was kept in Serbian Banat. This tradition, the ritual, required in moment of someones death, when the corpse is still in the house, a group of women in the dawn of the last day of funeral, outside the house under the window with faces turned towards east,
sometimes with lighted candles in hands, singing Dawn Song. In Serbian Banat, women are replaced with male choir and fanfares. Collections of folklore from Banat have found this song which often is not nderstood, the world dont knows magical practices of this rite of passage. Radu Flora and Gheorghe Lifa discovered
Dawn Songs in villages of central Serbian Banat. Singers of this songs were discovered since XIXth Century.

Key words: rite, Dawn Song, deceased,
Serbian Banat, collection of folklore, funeral song, solar cult

 

Cntecul Zorilor, r?spndit cam n acelea?i zone ca ?i cntecul bradului, ns? mai strict delimitat n nord-vestul Olteniei, n partea muntoas? ?i deluroas? a Banatului, iar pe alocuri ?i n vest, n Ha?eg ?i n ?inutul P?durenilor, se remarc? att din punct de vedere cronologic ct ?i func?ional, ncadrndu-se n seria riturilor de desp?r?ire a defunctului de comunitate. Str?vechiul motiv al invoca?iei c?tre soare, Cntecul Zorilor, s-a p?strat ?i n Banatul srbesc, azi tot mai rar (Brlea, 1964: 48). Acest obicei ritual presupune c? la moartea cuiva atunci cnd mortul este nc? n cas?, un grup de femei, care nu sunt rude apropiate ale sale s? se a?eze n zori de zi n cele trei zile pn? la nmormntare, sau doar n ultima zi / pe alocuri prin Banat ?i n prima zi dup? nhumare – afar? lng? cas? sau sub fereastr? ?i cu fa?a spre r?s?rit uneori cu lumn?ri aprinse n mn? s?
cnte cntecul zorilor: femeile, uneori, ?in ?i lumn?ri aprinse cnd strivorba de satul Satu Nou, cu
cteva mii de locuitori romni, cam la 50 de km de Belgrad). Acest text,
similar cu cele apocrife medievale, cu Maica Precist? ?i drumul ei prin lumile
extraterestre.

Spre deosebire
de Zori care con?in elemente de bocet
sau se mbin? cu acestea iar n faza ei actual? este legat? de mitologia
cre?tin?, acest din urm? cntec este inedit ?i la ora actual? au decedat cei
doi de?in?tori ai lui.1 Acest text
nu-l mai ?tie nimeni din satul amintit, iar n altele nu s-a g?sit nici urme,
nici amintiri despre un astfel de text sau o astfel de practic? la capul
muribundului.2

Din punct de
vedere structural, cntecul de zori este strns nrudit cu cntecul de
brad (care nu este ntlnit n Banatul srbesc), iar n locurile unde acestea
dou? coexist?, folosesc deseori aceea?i melodie. Cu
toate acestea cntecul zorilor din Banat prezint? anumite caracteristici
?i se distinge de cel din Oltenia nord-vestic?, din o parte a Hunedoarei ?i ?ara
Ha?egului (Bot 1968: 46).. n p?r?ile Banatului srbesc (n localit??ile cu
popula?ie romneasc?) astfel de cntece acoper? partea nord-vestic?,
localit??ile b?n??ene?ti (Flora 1962: pass)
?i mai pu?in cele de provenien?? olteneasc?, cum este Sn Mihaiul (Locve).
Zona din jurul ora?ului Vr?e? este exclus? fiind expus? unei influen?e
profunde din partea graiurilor srbe?ti coexistente (Flora, 1973: 61-74).

n zona Banatului femeile cnt?re?e se despart n dou? grupuri care cnt? alternativ: unul ntreab?
zorile, cel?lalt red? r?spunsul acestora. Ele se
plaseaz? la cele dou? col?uri ale casei, sau chiar mai departe, pe o n?l?ime (cupa de paie), pentru a fi auzite mai bine n sat.

n toate Zorile femeile se adreseaz? ca unor surori care s? le n?eleag?
cerin?ele, dar la Locve sunt considerate zne form? mai veche a cntecului.
Zorile fiind strigate de femei: afar?, n cas?, cu lumn?ri aprinse, sunt
cnt?ri ceremoniale funebre, care se cnt? pe ,,glas f?r? durere de femei
?tiutoare, ,,numite care nu pot fi rude apropiate ale mortului n anume
momente ale nmormnt?rii, cu respectarea riguroas? a legilor nescrise ale
tradi?iei. ?i, n continuare, zorile r?spund femeilor care le strig?:

-Dar ne-am z?bovit

J?lea d-am privi

C? az se desparce

—————–

-
Noi nu ne-am
ivit

La jale-am privit

C? s-o desp?r?it.

————————

-
Noi am z?bovit

Dor mare-am privit

C? s-o desp?r?it

————————

-
Noi, acum vedz
c? gr?bim

Iaca d?loc [imediat] ne ivim

Dar nu ntoarcem napoi

—————————

(Lifa, 1997: 15-16)

Se stabile?te n acest fel un dialog cu cosmosul,
reprezentat prin zorile personificate agr?ite cu epitetul constant
surori,
c?rora li se cere aici, oprirea timpului pn? ce se vor g?ti cele necesare
pentru c?l?toria mortului. Versurile b?n??ene nu mai men?ineaz? merindea
funebr?, insistnd asupra desp??irii de rude ?i vecini. Cntecul ncepe cu un
repro? zorilor care au ntrziat, c?ci ipotetic cel mort trebuia s? se
despart? de cei dragi ai lui: Zorilor, surorilor/
Ce v-a?i z?bovit/ De nu v-a?i ivit/ M?i de diminea??,/ Ca ieri diminea??…
(L.B.,
Toracu Mare, 1971)3 sau Zori,
fi m-a?i surori,/ Ce v-a?i z?bovit/ De n-a?i mai venit/ ?-ast?z giminea??/ Ca
ieri giminea??…
(Lifa 1998: 13). Acesta este un cntec funerar ce are rolul de a-l ini?ia pe mort pentru
lumea de dincolo. Femeile cnt?re?e strigau pe nume pe mort ?i i d?deau
sfaturi despre ce s? fac? pe t?rmul cel?lalt. Acest cntec al zorilor este
sublimarea poetic? a practicilor menite s? l ajute pe om s? ajung? pe lumea
cealalt?: Mortul este nso?it prin cntecul bocitoarelor pas cu pas pe drumul
c?tre lumea cealalt? ?i sf?tuit de aici, din lumea noastr?, s? nu o ia la
stnga, s? o ia la dreapta, s? nu se sperie de lup, s? se mprieteneasc? cu cinele,
s? treac? apa, ?i a?a mai departe (Dogar 2010)

Acest
cntec al zorilor este amintit nc? n 1875 de Ion Becineaga n revista
Familia ap?rut? la Budapesta4 iar pe
teritoriul Banatului srbesc cam la sfr?itul secolului XIX5.
Cntecul Zorilor a fost cercetat de N. Bot de la Universitatea din Cluj (fost
lector la Facultatea de Filologie din Belgrad) n lucrarea Contribu?ii la cntecul zorilor6.
Despre Zorile care acoper? partea nord-vestic? a Banatului scrie Radu Flora n Folclor literar b?n??ean (p. 176-184).
n 1982 apare o antologie de folclor b?n??ean, Foaie verde l?mi??, unde sunt publicate versuri ale cntecului Zorilor din satele Toracu Mare, Uzdin,
Ecica ?i Sn Mihai. Despre Cntecul
zorilor
a scris Gheorghe Gh. Lifa n Contribu?ii
la monografia folclorului din Uzdin,
vol. II, (bocete, zori, epitafe).

Gheorghe
Lifa vorbe?te despre trei femei care trec n camera cu mortul unde strig? Zorile cu fa?a c?tre r?s?rit.

Aceste femei sunt anume pl?tite. E o
curiozitate pentru ntreg satul strig?tul zorilor. Ias? lumea n strad? ori
deschid fereastra s-aud?. Ele sunt disp?rute la ora actual?, dar sunt mul?i
oameni vii care le comenteaz?. Eu n via?? le-am auzit de dou? ori, copil
fiind. Odat? se strigau la moartea unei fete mari, cnd p?rin?ii mei deschideau
ferestrele s-auzim. Era la distan?? de trei col?uri de casa mea. ?i alt? dat?
se strigau la moartea unui b?rbat n etate de 39 de ani, cu casa lng? mine.
Era ntr-o noapte de toamn? timpurie. De cu seara femeile, le auzeam, se
vorbeau s? ias? la zid, n curtea casei mele s? le aud?. Eu am dormit cu
str?bunic?-mea care n-a nten?ionat s? m? ia ?i pe mine s? aud, dar m? ?ineam
de ea ?i era senza?ie pentru mine. (Lifa 1997: 13).

n
Cntecul zorilor exist? elemente
complexe preluate din bocetele ?i cu improviza?ii libere ale cnt?re?elor. Se
disting trei tipuri de astfel de cntece: al
zorilor
propriu-zise, al bradului sau cntecul
de petrecut (mortul)
(Flora 1975: 180), iar acestea sunt foarte des
combinate: Brade, fii, m?i, frate,/ ntinde-?i,
ntinde-?i/ Tu vrfurile a tiele/ S? trec ieu pr? iele…
( M.M. Ecica, 1970). n acest cntec, marea
aduce mluri ?i c?miluri, bradul trebuie s?-?i ntind? mijlocul pentru a
trece prin el, la fel se amintesc vrfurile acestui brad. Dup? desp?r?irea de
cei dragi, mortul trecnd prin brazi, cu animalele ntruchipate aci
(vidroanea, ??rpoanea, mielul vn?cilor) ajunge la o mas? de m?tas? sub
un m?r, iar: La mas? cine-mi s?dea? /
Sfn? cu duh sfnt…
(Id.). Ace?ti sfn?i mp?r?eau p?mntul ?i
noului venit, i f?ceau loc n p?r?ile f?r? ntoarcere: Dar de prim?var?/ Ca s? se-ntoarc? iar? Atunci s-o-ntoarce/ Cnd mi
s-or cos/ Grne-ntre Cr?ciune,/ Oarz?-ntre Smgeoardze,/ Atunci, nici
atunci
(Id.). Aceea?i imagine se ntlne?te n Cntecul de petrecut mor?ii, nregistrat? de Radu Flora la
Voivodin?i. La mas? este domn ca Dumnezeu cu to?i sfin?ii, lipsind doar un
sfnt: Sfntul Ion, care, venit mai trziu, declar? c? s-a b?tut cu iudzli,
care i-au furat cheile raiului, ncuindu-l pe acesta. Intervine Dumnezeu ?i
deschide raiul ncuind iadul. Iar moartea venea pe un leg?nel de uiegea,
printre corni?ele unui cerb moort, dus la sfnta maic? Maria: …sfnta
maica Marie/ La Milca c? mi venea/ Stlp de bosioc i da/ ?i pe Milca m-o
ducea/ n mijlocu raiului…
Urmeaz? descrierea binefacerilor ?i desf???rilor
de aici: Jucau junii cu p?unii/ ?i
nevasta cu mununii/ ?i feti?a cu pierci?a,/ ?col?rei cu lucr?rei,/ Copii
mici din leg?nei….
n ncheiere, constatarea c? Milca s-o-nturna cnd cerbii c? m-or ara/ ?i ciudzlii or
s?m?na,/ Cnd o fi olba de vin,/ Olba de vin c-un finic….
Se termin? cu
o strof? adresat? raiului: Raiule,
gr?din? verde,/ Milca acuma ni se pierde./ Raiule, gr?din? dulce,/ Milca
acuma ni se duce./ Dumnezeu s-o ierte!
(C.M., Voivodin?i, 1970). Despre Cntecul
Zorilor
de la Uzdin, Gheorghe Lifa spune:

Se
strigau Zorile n ziua nmormnt?rii, nainte de-a ap?reau zorile. Ziceau
Tat?l Nostru, nainte de-a le striga, n camera mortului, apoi le striga pe
paie ori fn, odat? ?i alt? dat? n camera cu mortul, cu fa?a c?tre r?s?rit.
Aici s-au deschis ferestrele s? aud? ?i sufletul r?posatului, plecat n cer, ?i
ntreg satul [...]. La Uzdin e nlocuit Strig?tul Zorilor cu fanfara ?i corul,
care cnt?, pl?ti?i fiind, o serenad?, a?a numit? de ei, la fereastr? seara
cnd se deschid ferestrele ?i nainte de nmormntare tot la fereastr?. Att
corul ct ?i fanfara cnt? ?i n timpul nmormnt?rii pe drum pn? la cimitir.
?i corul ?i fanfara, cnd cnt? la fereastr?, impresioneaz? ?i nfioreaz?
ntocmai ca Zorile de alt?dat? (Lifa ,1997:
14).

Variantele
Cntecului Zorilor con?in acelea?i
elemente, doar c? vreodat? apar brazi sau m?ru lu Smiedru, floarea-soarelui
care este la poarta raiului, etc., con?innd, n mod obligatoriu,
desp?r?irea de p?rin?i, surori, copii, rude ?i drumul prin p?r?ile
extraterestre (Flora, 1975: 182).

Radu
Flora la Satu Nou7 a nregistrat varianta Num?r?torii mari, care ncepe aidoma
unui basm: O fost un om mare/ S-o dus
ntr-o p?dure mare….
Aici a ridicat o m?n?stire mare, sus la zeale
la z?breale, iar aici st?tea Maica Precista suspinnd dup? fiul ei. Apoi vine
un maistor de fier relatndu-i c? au venit la el cinii de jidovi cerndu-i
s? fac? cuie mari de fier, iar el le-a f?cut mai mici pentru Hristos cel
r?stignit. Acesta este binecuvntat pentru fapta f?cut?: Pentru c? le-ai f?cut m?i mici,/ S? dai cu ciocanu/ ?i deloc
[imediat] s? capi?i banu.
Maica
Precist? se duce mai departe, P/r/in foc
arznd,/ P/r/in spini nspinnd,/ P/r/in ace-mpung?toare,/ P/r/in topoare
t?ietoare.
Se ntlne?te cu mastorul de lemn, care relateaz? c?
jidovii i-au dus nou? m?ji de lemn s? le fac? nou? cuie mai maci, iar el le-a
f?cut mai mari. ntlnirea este descris? ntr-o atmosfer? de bas, dar cu
elemente mistice. Maica precist? se ntlne?te cu broasca-roasca; aceasta,
ntr-o dojan? u?oar?, i spune c? ea a avut nu unul, ci nou? fii ?i a venit o
roat?-bocoroat? ?i i-a c?lcat pe to?i; apoi aducndu-i pe ace?tia n fa?a ei,
ea i binecuvnteaz? astfel: …s? fie/
Cu ochi ca crpitoarele/ Cu picoarele ca r?citoarel!/ Muri-ai, s? nu
te-mpu?i./ Und tu-i sta,/ Apa s? se bea!
La sfr?it, sfnta Maic? ajunge
la cor?ile jidovilor, unde fierbe un coco? timp de trei zile ?i trei nop?i: Pe cine l-o stropit,/ L-o popistrit!/
Cine o gustat – / O crepat!/ Cine o v?zut – / O murit!
Se pune alternativa: dac? coco?ul se va scula.
Fiul ei va nvia: Coco?u s-o sculat/?-o
cntat – / Cristos onviat!
n
partea final?, nviatul apare n scen? ?i pune alternativele: cine va ?ti
aceast? poveste ?i nu o va spune nim?nui, la
o zi, la dou?/ La o s?pt?mn?, la dou?,/ La o lun?, la dou?,/ La un an, la doi,
i va lua mna dreapt?, ?i-i va
ar?ta c?rarea stng?: i va ar?ta raiul, ?i-l va vr n iad; iar cine va ?ti
aceast? poveste ?i va zice-o, n acela?i timp, l va lua de mna stng?, ?i-i
va ar?ta c?rarea dreapt?; i va ar?t iadul, ?i-l va trece-n rai: unde ?erpii amu?esc,/ F?clii-s aprinse,/ Mese-ntinse,/
Pa/ha/re pline/ ?i l?uta?i zicnd..
Varianta aceasta, culeas? de Radu Flora
este o poveste f?r? o bagat? fantezie, redus? la elementele ei strict
materiale, f?r? sentimente ?i f?r? orice baz? afectiv?, totul mistuindu-se n
duritatea povestirii, care este [...] elementul principal al alc?tuirii (Flora,
1975: 184). Practica spunerii8 Num?r?torii mari, intona?ia, eventualele
gesturi sau practici nu sunt cunoscute.

Zoritoarele sunt o intermediere ntre
comunitate ?i o zeitate ocult?, paralel? unui Dumnezeu cre?tin. Prin
invoca?ia zorilor, surorilor se stabile?te un raport ritual ntre zoritoare
?i zori, similar? raportului preoteselor care slujesc un cult solar (simbolul
central al discursului e soarele). Dalbul de pribeag, pentru care se
manifest? zoritoarele simbolizeaz? c?l?toria f?r? ?el a sufletului rupt de
aceast? lume care nu a primit nc? o cale, spre calea de dincolo. Sufletul
c?l?tor (pribeag) marcheaz? trecerea de la lumea alb? la lumea neagr?, acolo
unde nu e dor, durere nici mil?. Cntecele de zori sunt dialoguri purtate cu
mortul ?i cu reprezent?ri din lumea n care p??e?te. Zorile de diminea??, cnd
timpul este cur??it de for?ele r?ului, zei?e ale destinului, erau invocate s?
dea r?gaz dalbului pribeag, s?-?i ia r?mas bun de la comunitate ?i s? i se
preg?teasc? merindele pentru drumul f?r? ntoarcere. n Banatul srbesc acest
cntec al Zorilor este p?strat pn?
n ziua de azi. Cele trei ct?re?e (sau grup) sunt nlocuite cu fanfar? ?i cor
b?rb?tesc, deseori lumea nici nu ?tie nsemn?tatea acestui cntec, cntat sub
fereastra camerei unde se g?se?te defunctul.

Cntecul
Zorilor
are o linie
melodic? unic? n folclorul muzical romnesc, fiind de o mare arhaicitate. C.
Br?iloiu, afirm? c? nu este un simplu bocet, ci un str?vechi cntec funerar.
Ritualul n care sunt performate cntecele funerare de Zori are la baz? o
viziune mitic? ce trateaz? moartea ca o c?l?torie ?i postexisten?a ca un alt
mod de a fi. Sensul comun al cuvntului zori este cel de r?s?rit, n Cntecul
Zorilor cuvntul are un sens mai vechi: a zori (cuiva) nsemna a(-i) ura
(ceva). Iat? un citat care eviden?iaz? faptul c? acest cntec funerar nu este
neap?rat legat de momentul r?s?ritului, cum s-ar putea imagina la o prim?
impresie: A treia zi dup? r?posare urmeaz?, de regul?, nmormntarea sau
ngrop?ciunea [...]. n Banat, niciun romn nu se ngroap? diminea?a din cauz?
c? neamurile sale voiesc a-i expedia sufletul c?tre ?inta sa dimpreun? cu
mergerea spre hodin? a soarelui. n cazul contrar, se tem c? sufletul r?posatului,
pe cnd se afl? soarele n urcare, lesne ar putea s? apuce pe c?i r?t?cite ?i
s? cad? apoi jertf? vreunui strigoi r?t?citor9
Dup? performarea acestor gesturi, cortegiul funerar porne?te spre cimitir,
cntecele funerare de Zori ndemnnd n paralel sufletul mortului s? porneasc?
la drum ?i s? pl?teasc? cele nou? v?mi. Ce s-ar ntmpla dac? defunctului nu
i-ar fi cntate Zorile? Asta nu s? poace cu ni?iun chip. Mortu ni?i nu poate
pleca din cas? f?r? asta, c? n-ar ?ci ncotro s-o apu?e ? ?e s? fac?.10

Cntecul Zorilor are a?adar rolul unui text escatologic,
de ghid de c?l?torie spre lumea cealalt?, a?a cum erau papyrus-urile egiptene
a?ezate n mna faraonilor sau t?bli?ele orfice precre?tine din lumea
greco-roman? (orfismul este primul cult religios precre?tin care propune
salvarea sufletului dup? moarte). De altfel, studii de specialitate consider?
c? r?d?cinile acestui cntec str?vechi ar fi cultele orfice de origine
egiptean?, r?spndite la un moment dat n toat? lumea roman?, inclusiv n Dacia.
Vechimea textelor de Zori este sus?inut? ?i de modelul escatologic pe care l
propun, anterior Raiului ?i Iadului cre?tin: este vorba de motivul celor dou?
c?i, de-a dreapta ?i de-a stnga, ce duc spre lumea cealalt?, imaginat? simplu
fie ca un cmp cu flori, cu mese-ntinse ?i f?clii aprinse, fie ca un cmp cu
spini.

 

Bibliografie:

Brlea, Ov. (1966). Folclor ?i istorie. Revista de etnografie
?i folclor, Bucure?ti, XI,nr. 1.

Brlea, Ov. (1981). Folclorul
romnesc
. Bucure?ti: Minerva vol. I.

Becineaga, Ion (1875). Diorile, Datini poporale, Budapesta: Familia.

Bot, Nicolae (1968). Strig?tul zorilor n Banatul iugoslav,
LUM. XXII, nr.1-3.

Bot Nicolae (1974). Contribu?ii la studiul raportului dintre
cntecul ceremonial ?i bocet,

 

8 Num?r?toarea mare, dup? Radu Flora, nu se cnt? ci
se spune.

10 ibidem

Satul Jitcovi?a de lng? ora?ul Goluba?, a c?rui cetate medieval? st? de straj? la intrarea n defileul Por?ilor de Fier ale Dun?rii, a fost recent, capitala spiritual? a romnit??ii din Balcani c?ci, la edi?ia de anul acesta a Festivalului Interna?ional de Folclor ,,JOC ROMNESC a participat un num?r impozant de amatori culturali, membri a 28 de ansambluri folclorice din Serbia, Bulgaria ?i Romnia, precum ?i iubitori ai folclorului romnesc care au venit aci ?i de pe alte continente.
Edi?ia a V-a a Festivalului Interna?ional de Folclor a fost unul dintre cele mai importante evenimente pentru afirmarea identit??ii culturale ?i religioase a romnilor din Valea Timocului. La fra?ii lor romni de la sud de Dun?re, respectiv din Valea Dun?rii ?i din regiunea Zvid, respectiv cona?ionalii timoceni din Serbia ?i Bulgaria, la m?rea?a festivitate a romanit??ii au venit ?i sute de romni din Banatul istoric pentru a aduce un elogiu cntecului, dansului ?i tradi?iilor str?mo?e?ti.
Mai precis, n localitatea Jtcovi?a din comuna Goluba? din Serbia de R?s?rit, un sat mic n care, acum, acas? se g?sesc doar 200 de locuitori n timp ce al?i 400 de buni gospodari se g?sesc la munc? provizorie n Austria ?i Elve?ia, s-au ntrunit n voie bun? circa 2.000 de amatori culturali din trei ??ri ?i un num?r mare de iubitori ai cntecului ?i jocului romnesc, al tradi?iilor p?strate cu sfin?enie din mo?i-str?mo?i. Cu ocazia m?re?ei s?rb?tori au venit acas? ?i mul?i locuitori care se g?sesc n str?in?tate, dar ?i oaspe?i din ?ar? ?i de peste hotare, precum familia Petrovici care a venit din Australia, special pentru Festival.
Onoarea de a inaugura m?rea?a s?rb?toare a cntecului ?i jocului romnilor de la nord ?i sud de Dun?re, adic? din Serbia, Bulgaria ?i Romnia, a revenit domnului Eugen Tomac , secretar de stat Departamentul Guvernului Romniei pentru romnii de pretutindeni care, a participat la reuniune mpreun? cu domnul senator Viorel Badea, pre?edintele Comisiei pentru romnii din diaspor?.
La nceputul reuniunii, tuturor participan?ilor ?i oaspe?ilor care au reprezentat Parlamentul ?i Guvernul Romniei, dar ?i oficialit??ilor locale, s-au adresat Ivi?a Gli?ici, directorul Festivalului ?i pre?edintele Societ??ii de Limba Romn? din Voivodina , principalul coorganizator al Festivalului.

La festivitatea de inaugurare, directorul Festivalului a acordat plachete pentru pre?edin?ii Serbiei ?i Romniei, Boris Tadi? ?i Traian B?sescu, secretarului de stat, Eugen Tomac ?i senatorului Viorel Badea.
Placheta de onoare a festivalului a fost acordat? ?i lui Lucian Marina, directorul artistic al festivalului, precum ?i lui Zoran Pajki?, pre?edintele comunei Goluba?, respectiv celor mai merituo?i pentru reu?ita acestei manifest?ri.
Pre?edintele S.L.R., la rndul s?u a acordat secretarului de stat Eugen Tomac Premiul ,,RADU FLORA care poart? numele fondatorului prestigioasei institu?ii cultural -?tiin?ifice care timp de jum?tate de secol ac?ioneaz? ca o Academie de ?tiin?e ?i Arte a Romnilor din Serbia.
Senatorului Viorel Badea a decernat Premiu ,,Nichita St?nescu n numele Filialei din Novi Sad a Societ??ii de Limba Romn? din Voivodina care, n Atena srbeasc?, a pus temeliile Bibliotecii Romne?ti ,,Nichita St?nescu a c?rui patron este marele demnitar romn Alexandru Ioan Cuza.
Membrii celor 28 de ansambluri folclorice, grupuri vocale, soli?ti vocali ?i instrumenti?ti, rapsozi populari, etnologi ?i folclori?ti, sosi?i la Festival ntr-un num?r deosebit de mare ?i din R?chitni?a din Bulgaria, precum ?i din Lugoj, Re?i?a, Drobeta-Turnu Severin, Baia de Aram?, Moldova Veche ?i Svini?a, Romnia, mpreun? cu ansamblurile folcorice din Serbia de R?s?rit ?i oaspe?ii sosi?i de la Nord de Dun?re, din Voivodina, timp de dou? zile au cntat ?i jucat cu mic cu mare, spre marea satisfac?ie a publicului numeros care, de dragul folclorului a r?bdat ?i temperaturile caniculare. Nici temperaturile de peste 40 de grade nu i-au mpiedicat pe numero?ii vizitatori s? asiste la minunatele spectacole n aer liber ?i s? aplaudeze frenetic evoluarea cu brio a ansamblurilor folclorice, grupurilor vocale, soli?tilor vocali ?i instrumenti?ti.
M?iestria intrpret?rii cntecelor romne?ti au demonstrat att vesti?ii rapsozii populari precum Stania Paunovi? ?i Svetlana Arsi? din Ku?evo, ct ?i solista Cica Blagojevi?, solistul Dule Zaj?ek ?i renumitul rapsod popular Ion Bosioc din Zorlean?u Mare – Banatul Montan.
De aplauze frenetice s-au bucurat ?i acordeoni?tii Velizar Matui?, Oliver Paunovi?, Milo ?i Victor Djordjevi? sau tn?rul c?r?ba? Boban Trailovi?, interpretnd piese nostalgice la cimpoi, la fel ca ?i Ivan Tomi? care a evoluat cu fluierele sale care de care mai deosebite, executate ?i dintr-o simpl? crengu??.
Publicul a aplaudat ?i evoluarea tinerilor timoceni care chiar dac? nu au ?coal? n limba romn? au recitat pe de rost ,,Miori?a sau au cntat doine duioase, au interpretat la vioar?, acordeon sau cimpoi.
Pe lng? Maja Milunovi?, la fel de simpatic? ?i micu?a Elena Molea din Caransebe? n vrst? de 6 ani care, chiar dac? este nc? la gr?dini??, a recitat impecabil ,,Bumb de cap de Sorin Olariu ?i a cntat de parc? este o vedet?. Incontestabil o minunat? descoperire a poetului, redactor ?i animator cultural verificat, Dan Liu? care ?i anul acesta a fost ,,tobo?arul Festivalului ?i mpreun? cu umoristul ?i poetul Ionel Stoi? din Novi Sad, a creat publicului ?i clipe de revela?ie, strnind ns? ?i lacrimi nu doar la cei mai n vrst?.
O surpriz? pl?cut? a amatorii culturali din satul Svinica din Clisur?, care au sosit n frunte cu primarul Nicolae Kuri? ?i au demonstrat cum joac? deopotriv? cu m?iestrie ?i jocuri romne?ti ?i srbe?ti la fel ca ?i amatorii participan?i la festival din Moldova veche.

O impresie deosebit? au l?sat ?i membrii ansamblurilor folclorice ,,Lugojana din Lugoj, ,,Liliacul de la Ponoare, din zona de interferen?? Baia de aram?, la fel ca ?i entuzia?tii ?i fermec?torii ovceni care cu suitele interpretate impecabil pur ?i simplu au fermecat publicul care a aplaudat frenetic ?i ndelungat att evoluarea acestor amatori condu?i de Dorel Cina.
Deosebit de ingenioasa a fost ?i evoluarea ospe?ilor sosi?i din Timocul bulg?resc, din R?chitni?aBulgaria ?i care s-au prezentat ?i cu un impresionant montaj folcloric ?i cu un minunat grup vocal, precum ?i cu dansuri specifice regiunii interpretate ?i de amatorii din localit??ile din Timocul Srbesc: Ranovac, Crnajka, Brestovac-Bor, Zlot, Luka-Bor, Bradarac, Raanac, Golubac, Lubnica, Melnica, Kaona, Krivelj, Bogovina, Osanica ?i Porodin de unde a venit ?i Miss Festivalului.

Organizatorii manifest?rii interna?ionale nu au uitat nici de data aceasta s? organizeze ?i un parastas la Monumentul eroilor romni din sat care ?i-au pierdut via?a pentru libertate. Slujba a fost oficiat? de preotul iconom stavrofor Iel Buobu Lui, paroh al parohiei B.O.R. de Horreum Margi ?i Isacova din Dacia Ripensis.
De altfel, la Festivalul de la Jitcovi?a, publicul a admirat ?i participan?ii numeroaselor manifest?ri adiacente prin care organizatorii au contribuit ca marea ntlnire a romnilor din trei ??ri s? fie una memorabil?. Men?ion?m astfel jocul ciob?nesc ,,Poarca, competi?iile ,,Cea mai gustoas? m?m?lig?, ,,Cea mai bun? brnz? ?i ,,Cea mai dulce varz?, precum ?i expozi?ia de mnc?ruri organice, pur ecologice.

,,Cea mai bun? branz? la Festivalul Interna?ional de Folclor ,,JOC ROMNESC

La Festival a avut loc o parad? a porturilor na?ionale ?i o revist? de mod? cu mbr?c?minte modern confec?ionate cu elemente de pe costumurile na?ionale. A fost organizat ?i un recital al poe?ilor n grai, cu lans?ri att de carte srbo-romne (,,T?ierea lemnului ,,Se?a drva a Aurorei Planjanin) ct ?i publica?ii multilingve precum revista ,,Most.
A?adar, au avut de lucru ?i membrii numeroaselor jurii de specialitate. nving?tori sunt: echipa din Kudre care a cucerit cupa la ntrecerea interna?ional? ,,Poarca Jitcovi?a 2011, Activul femeilor ,,?oimana din Luka-Bor nving?tor la competi?ia ,,Cea mai bun? brnz?.
Dragi Musi? din Snegotin a cucerit cupa pentru ,,Cea mai gustoas? m?m?lig? iar, ika Pavlovi? a dovedit c? este bun buc?tar preparnd ,,Cea mai dulce varz?.
De asemenea, n mod tradi?ional au fost organizate ?i Concursul ,,Romnca-Miss Serbia, apoi alegerea Miss Publicului, respectiv Miss Farmec ?i Miss Festivalului, proclamarea celor mai buni soli?ti vocali ?i a ansamblului folcloric care a l?sat cea mai frumoas? impresie.
Ansamblului folcloric din Star?evo, cu cea mai reu?it? reprezenta?ie, a fost decernat Marele Premiu al Festivalului ,,JOC ROMNESC.
Amatorii culturali din satul Star?evo, comuna Petrova? na Mlavi, sunt membrii Societ??ii Cultural-Artistice ,,Bra?a Traji? nfiin?at? imediar dup? cel de al Doilea R?zboi Mondial. Ace?ti amatori din localitatea Star?evo, veche localitate medieval? amintit? nc? n Defterul din anul 1467 al regiunii Brani?evo, au mai cucerit locul nti ?i la alte manifest?ri culturale precum ,,ntlnirile satelor din anul 1994, victorie care le-a asigurat participarea la Festivalul ,,Homoljski motivi unde, forma?ia de dansuri, de asemenea, s-a plasat pe primul loc.


Competi?ia tinerilor – soli?ti vocali

Sofia Niki? este nving?toarea competi?iei tinerilor soli?ti vocali talenta?i, Ivana Popovi? a fost proclamat? de?in?toarea celui mai frumos port na?ional, iar Oana Casapu din Drobeta-Turnu Severin, Romnia a fost aleas? de public Miss Farmec, n timp ce ,,Romnca Miss Serbia, n competi?ia a 30 de candidate frumoase, a fost proclamat? Maja Petrovi? din localitatea Raanac, nso?itoare fiind Nevenka Leki? din Ranovac ?i Suzana Mitrovi? din Ku?evo.
Concursul ,,Romnca Miss Serbia a fost organizat n mod tradi?ional de Societatea de Limba Romn? din Voivodina ?i sponzorizat anul acesta de domnul D?nu? Cioloca, directorul ntreprinderii ,,itobanat din Vr?e? iar, tn?ra Maja Petrovi?, pe lng? premiile primite de la organizatori, ?i-a asigurat dreptul s? participe la competi?ia de la Roma (Italia), unde se alege cea mai frumoas? romnc? din lume.

Lucian MARINA

??????? ?????????? ????? ????????? – ????????? ??????

SOCIETATEA DE LIMBA ROMN? DIN VOIVODINA -REPUBLIKA SERBIA

? ? ? ? ? ? ?: ?????, ????? ???? 16 - Sediul: VR?E?, VASKO POPA 16

 

Num?r de dosar: 80/2011

Novi Sad , 30 iunie 2011

COMUNICAT DE PRES?

Comitetul de organizare anun?? opinia public? c?, edi?ia de anul acesta, a V-a, jubiliar? a prestigioasei manifest?ri Festivalul Interna?ional de Folclor ,,Joc romnesc va avea loc pe data de 9 ?i 10 iulie 2011 n localitatea Jitcovi?a de lng? ora?ul Goluba?, a c?rui cetate medieval? st? de straj? la intrarea n defileul Por?ilor de Fier ale Dun?rii.

La Ruga satului pur romnesc Jitcovi?a de la sud de Dun?re ?i anul acesta se vor ntlni la o m?rea?a s?rb?toare a romnismului cona?ionali din trei ??ri avnd gazde oameni inimo?i care-?i p?streaz? limba ?i tradi?iile str?mo?e?ti.

La acest festival de folclor vor participa 25 de ansambluri folclorice ale romnilor din Banatul istoric (jude?ele Arad, Timi?, Cara? Severin ?i Mehedin?i, respectiv din Banatul de sudVoivodina) ?iale romnilor de la sud de Dun?re, din Timocul srbesc ?iTimocul bulg?resc.

Totodat?, particip? ?i un num?r mare de soli?ti vocali ?i instrumenti?ti, rapsozi populari, etnologi, folclori?ti, participan?i la Colocviul Interna?ional despre folclor cu o parada a porturilor. Se alege ?i cel mai frumos costum na?ional.

n cele dou? zile ale Festivalului, pe lng? programul care va dura circa 10 ore, se organizeaz? ?i manifest?ri adiacente: jocul ciob?nesc ,,Poarca, competi?iile ,,Cea mai gustoas? m?m?lig?, ,,Cea mai bun? brnz? ?i ,,Cea mai dulce varz?, respectiv Recitalul poe?ilor n grai, Concursul ,,RomncaMiss Serbia ?i alegerea celei mai frumoase participante ,,Miss Festivalului.

Ansamblului folcloric care se prezint? la Festival cu cel mai mare succes se decerneaz? Marele Premiu al Festivalului

V? a?tept?m cu drag.

Cu deosebit respect,

Lucian MARINA, pre?edintele Societ??ii de Limba Romn? din Voivodina-Republica Serbia

Timp ndelungat, Societatea de Limba Romn? din Voivodina Republica Serbia (S.L.R.), nfiin?at? la 3 martie 1962, a fost unica for?? institu?ionalizat? din aceast? parte a lumii, care a concentrat, pe m?sura posibilit??ilor, via?a ?tiin?ific? ?i cultural? a romnilor din Voivodina.
Pe lng? regretatul profesor universitar dr. Radu Flora care a fost fondatorul S.L.R., incontestabil, unul dintre pilonii acestei prestigioase asocia?ii cultural-?tiin?ifice a fost profesorul Emil Filip.
Demn de men?ionat c?, atunci cnd s-a nfiin?at S.L.R., regretatul Emil Filip a fost profesor de limba francez? la ?coala general? din Torac (n perioada anilor 1962-1963) iar, apoi, profesor la Liceul ?i ?coala Normal? din Vr?e? (n perioada anilor 1963-1965).
Emil Filip s-a n?scut la 1 decembrie 1934, la Torac ?i primele clase ale ?colii primare le termin? n satul natal (n perioada 1941-1945). La Vr?e?, frecventeaz? clasele din ciclul superior ?i Liceul (n perioada 1945-1953), iar Facultatea de Filosofie din Belgrad a absolvit-o n 1960.
A func?ionat ca profesor la ?coala Superioar? de Pedagogie din Zrenianin, precum ?i la Catedra de limb? ?i literatur? romn? din cadrul Facult??ii de Filosofie din Novi Sad. La aceast? nstitu?ie de nv???mnt universitar n perioada 1981-1986 este profesor la obiectele ,,Lingvistic? general? ?i ,,Teoria literaturii. Spre sfr?itul carierei, pn? nu a ie?it la pensie, a fost profesor la Facultatea de ?tiin?e Tehnice din Zrenianin.
Regretatul profesor Emil Filip a fost mai mul?i ani secretar iar, apoi ?i pre?edinte al Societ??ii de Limba Romn? din Voivodina, respectiv pre?edinte al Comitetului de conducere al S.L.R. (ntre 27 aprilie 1974 ?i 29 mai 1976) ?i pre?edinte al Pre?edin?iei Societ??ii de Limba Romn? din Voivodina (din 28 septembrie 1980 ?i pn? n anul 1981, cnd la aceast? func?ie a fost ales regretatul Aurel Trifu).
n cadrul acestei asocia?ii, a desf??urat o bogat? activitate n domeniul limbii ?i literaturii. A contribuit la elaborarea publica?iei ,,ANALELE Societ??ii de Limba Romn? din Voivodina, apoi a celor cinci volume de ,,Contribu?ii la istoria cultural? a romnilor din Voivodina, a renumitelor ,,Acte ale simpozioanelor iugoslavo(srbo)-romne, precum ?i a altor publica?ii editate de aceast? asocia?ie care se ocup? n principal de p?strarea ?i cultivarea limbii romne.
A fost unul dintre principalii organizatori ?i participant activ la sesiunile ?tiin?ifice organizate de Societatea de Limba Romn? din Voivodina n perioada 1968-1979 ?i a simpozioanelor iugoslavo(srbo)-romne, organizate de S.L.R. n perioada anilor 1970-1980.
n perioada 1953-1955 a publicat cronici culturale la ziarul ,,Libertatea, apoi a colaborat ?i cu recenzii ?i articole de critic? literar? la revistele ,,Ramuri din Craiova, Romnia ?i ,,Lumina din Panciova, unde a fost ?i membru al redac?iei ?i redactor responsabil, iar comunic?ri ?tiin?ifice interesante a publicat n ,,Analele S.L.R..
A fost cunoscut ?i prin munca de traduc?tor literar. A tradus din limba srb? n limba romn? cartea prof. univ. dr. Mom?ilo Savi? ,,Func?iile de baz? ale auristului srbo-croat ?i ale perfectului simplu romnesc n lumina limbilor romanice ?i balcanice , care a av?zut lumina tiparului n anul 1972, la Editura ,,Libertatea din Panciova. Este, mpreun? cu Tanasie Iovanov, autorul Ghidului de conversa?ie ,,Putovanje po Rumuniji (,,O c?l?torie prin Romnia) care a ap?rut n anul 1987, tot la Editura ,,Libertatea din Panciova. Subliniem n mod deosebit studiul ,,Tiha metafizica postojanja (,,O metafizic? t?cut? a existen?ei) care a v?zut lumina tiparului n 1987 la Editura ,,Dnevnik din Novi Sad ?i care este, de fapt o viziune a liricii lui Radu Flora, Prefa?? a volumului ,,Nebeski ugao (,,Unghi de cer) a lui Radu Flora.
Lucian MARINA

Older Posts »

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X