Feed on
Posts
Comments

O?etul

Articol publicat in: Educatie


Întrebuin??rile casnice ale o?etului- As verde nr 69- feb 2010. de Andrei Cheran.

În urm? cu 10.000 de ani omul a descoperit c? atunci când era l?sat? în aer liber o b?utur? mediu alcoolizat? se forma un lichid cu gust acru. A?a a ap?rut o?etul, unul dintre produsele cele mai larg utilizate ?i cel mai larg distribuite în întreaga lume.

Când un lichid dulce, cum ar fi sucul de mere sau de struguri, este turnat într-un recipient ermetic ?i pus la fermentat, zah?rul pe care îl con?ine se transform? în alcool. Dac? acest lichid este pus la fermentat a doua oar? (în prezen?a aerului de aceast? dat?), alcoolul se transform? în acid acetic.

Pe când primul o?et se n??tea din fermentarea natural? a vinului, el a devenit în curând un produs atât de util, încât omul a înv??at s?-l fabrice în mod inten?ionat. De atunci el a fost folosit drept condiment, pentru a da mai mult gust mânc?rii, drept conservant, ca agent de cur??ire pentru oameni, animale de companie sau diferite obiecte din cas?.

O?etul de mas? este produs în lumea întreag?. Diferen?a const? în alimentele de baz? care servesc la elaborarea lui. Astfel în SUA, o mare parte a o?etului destinat utiliz?rii alimentare este f?cut din mere: este vorba despre o?etul de cidru . Anglia este celebr? pentru o?etul s?u de mal? pe baz? de grâu. Fran?a se distinge prin o?etul de vin, pe baz? de struguri, în timp ce Japonia ?i China sunt specializate în o?etul de orez. În concluzie o?etul poate f?cut din multe produse naturale printre care: mere, banane, mure, struguri, melas?, cartofi, fragi, c?p?uni, orez.

Dup? fabricare, o?etul este de multe ori asociat cu ierburi ?i condimente sau îmb?trânit în mod special, în butoaie de lemn. Toate tipurile de o?et (alb, de cidru, de vin, de mal?, etc) suport? aceste adausuri aromate.

Tipuri de o?et.

O?et distilat sau alb- în general utilizat pentru a cur??a. Pentru c? este vorba despre un lichid incolor, el este mai pu?in susceptibil s? altereze culoarea obiectelor. În general, o?etul alb are o concentra?ie de acid acetic de 5%. O?etul alb este utilizat ?i drept condiment pus în sosurile pentru salat?, produse marinate ?i acelea în care nu dorim aromele specifice ale altor o?eturi.

O?etul de cidru (de mere)- larg r?spândit, este cunoscut de mult timp pentru calit??ile sale curative ?i pentru gustul s?u proasp?t caracteristic.

O?eturi cu ierburi balsamice, sunt mai scumpe. O?etul balsamic este îmb?trânit în butoaie de lemn ?i asta mai mul?i ani la rând. El este considerat ca vând una din cele mai subtile arome, menite s? îmbun?t??easc? numeroasele feluri de mâncare. Ele pot fi preparate ?i acas?, pe baz? de vin alb sau o?et de cidru..

O?eturile elaborate conform unor proceduri vechi, mai lente, sunt recunoscute pentru fine?ea aromelor lor ?i au parfumuri mai subtile decât o?eturile ob?inute pe baza unor procedee industriale. Aceste adev?rate licori sunt folosite în buc?t?rie, dar ?i în cazul produselor cosmetice, precum lo?iunile r?coritoare de dup? b?rbierit.

Ac?iunea de cur??ire a o?etului.

În numeroase regiuni, apa de la robinet provine din surse subterane ?i poate dizolva mineralele con?inute în forma?iunile stâncoase. Calcarul un compus esen?ial al carbonatului de calciu, se dizolv? cu mare u?urin??. Aceast? ap? „dur?” transport? calcarul dizolvat pân? ce întâlne?te un obiect pe care s?-l depun?. Interiorul ?evilor, al robinetelor de buc?t?rie ?i de baie, uneori draperiile de la du?, filtrele ma?inilor de sp?lat sunt toate obiecte ce favorizeaz? depunerea mineralelor con?inute în ap?. Acestea formeaz? o pelicul? dur? ?i greu de cur??at.

În scurt timp, aceste minerale se acumuleaz? ?i formeaz? un strat alb pe suprafe?ele din sala de baie sau în buc?t?rie. Aceia?i substan?? produce stalactitele ?i stalagmitele ce pot fi v?zute în grotele calcaroase. Depunerile de la noi din cas? pot fi la fel de tari ca aceste minuni ale naturii, dar nu tot atât de frumoase. Din fericire o?etul dizolv? carbonatul de calciu, cât ?i alte minerale. Conform legendei, Hanibal, generalul cartaginez, a utilizat aceast? particularitate a o?etului pentru a sparge stâncile atunci când a traversat Alpii între Spania ?i Italia. Se spune c? solda?ii s?i au turnat o?et pe blocurile de piatr? ce fuseser? încinse în prealabil. Acest tratament le-a sl?bit suficient consisten?a, pentru a fi mai apoi sparte cu u?urin?? ?i înl?turate din drum.

În prezent faptul c? o?etul altereaz? ?i distruge piatra este foarte important, pentru c? astfel el devine un produs de cur??at aproape ideal pentru a elimina acumul?rile de materie mineral? de pe robinete. ?i cu toate c? el poate „topi stâncile” nu este toxic ?i nici nu irit? pielea mâinilor.

O?etul ac?ioneaz? împotriva germenilor.

O?etul con?ine compu?i care combat germenii. El are propriet??i antibiotice ?i antiseptice. În plus, el are ?i taninuri naturale care contribuie la conservarea alimentelor.

Cur??area cu o?et prezint? un avantaj prin ac?iunea sa asupra putregaiului. Acesta nu semnific? neap?rat murd?rie. Este vorba despre ni?te organisme vii ca ?i plantele. Dac? vrem s? sc?p?m de ele, aceste ciuperci trebuie suprimate pân? la r?d?cin?, altfel ele cresc imediat la loc. Iat? de ce o?etul este un produs de cur??at foarte bun. El are puterea de a omorâ sporii din putregai . În plus, el este total biodegradabil . Natura poate cu u?urin?? s? îl descompun? în nutrien?i utili pentru via?a vegetal?. De aceea el este superior produselor de cur??it chimice, care otr?vesc p?mântul, distrugând astfel plantele timp de ani la rând.

Cum s? alegem o?etul.

Majoritatea lucr?rilor de cur??ire în gospod?rie necesit? o?et alb. El are un parfum pl?cut ?i nu con?ine nici o substan?? care s? poat? p?ta hainele. O?etul de mere este o alegere bun?, mai ales dac? i se adaug? pu?in parfum de m?r proasp?t (ulei aromat). Astfel camera pe care o cur??i?i va mirosi minunat.

Ce metale se pot cur??a cu o?et.

O?etul este un produs ideal, mai ales în cazul persoanelor alergice, astmatice sau sensibile la substan?ele chimice agresive. El îi intereseaz? ?i pe aceia care doresc s? protejeze mediul înconjur?tor de poluare ?i este în acela?i timp produsul de predilec?ie pentru consumatorul care î?i face griji pentru bugetul s?u. Caracterul acid al o?etului îl face extrem de util pentru a neutraliza efectele produselor alcaline cum ar fi majoritatea s?punurilor ?i a detergen?ilor. Cuprul ?i compu?ii lui pot fi foarte bine cur??i?i cu o?et. Când metalul are urme verzi pe el, aceasta înseamn? c? con?ine ?i cupru. Urmele verzi pot ap?rea pe obiectele din cupru pur, dar ?i pe acelea care con?in alam? sau bronz. Alama se poate decolora, luând o culoare verzuie, pentru c? este în mare parte compus? din cupru.

Ce metale nu se pot cur??a cu o?et.

A ?ti în ce cazuri nu trebuie s? folosim o?etul este la fel de important ca a ?ti când trebuie folosit. În ciuda calit??ii sale incontestabile, el nu poate fi utilizat pe anumite obiecte. Astfel: el face argintul s? î?i piard? luciul, de aceea nu trebuie niciodat? pus în contact cu argintul dac? nu dori?i cumva s? îi da?i acestui un aspect de vechi. ?i nu uita?i! S? nu înmuia?i niciodat? o perl? în o?et, pentru c? se dizolv?.

Dac? realiza?i pungi de plastic nu le pune?i niciodat? pe dos, deoarece în cazul în care un aliment care con?ine o?et intr? în contact cu inscrip?ia de pe pung?, vopseaua din aceasta se va topi, amestecându-se cu alimentul respectiv.

Utilizare.

O?etul este un produs ieftin, a?a c? pute?i fi genero?i cu el. În general, începe?i prin a îndep?rta praful cu o m?tur?, o perie ori cârp? sau, pur ?i simplu, scuturând obiectul bine. Apoi sp?la?i-l cu ap? ?i o?et. Pentru rezultate mai bune, obiectele cu care cur??i?i trebuie la rândul lor s? fie curate. Cea mai bun? este tot vechea periu?? de din?i care poate ajunge în orice ungher. Cur??i?i-o din când în când cu o?et pur, scutura?i-o ?i pune?i-o la soare, pentru a se usca.

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X